3. A na výstavě v DDM

“V pátek 26.9. 2014 se naše třída 3.A vydala do DDM na výstavu prací dětí z výtvarných kroužků. Obdivovali jsme šikovnost našich kamarádů a někteří z nás zde dokonce našli i své vlastní výtvory, na které byli právem pyšní. Abychom i my ostatní mohli dokázat, že je v každém z nás kousek umělce, připravila si pro nás paní Hanzlová úkol. Každý z nás měl nakreslit, vystřihnout jakékoliv zvířátko, které se nám líbí, je pro nás něčím zajímavé, a správně ho zařadit k jednomu z živlů ” Oheň, Země, Vzduch a Voda”, které představovaly barevné čtvrtky. Aby naše tvorba byla co nejreálnější, mohli jsme použít i studijní materiál v podobě Encyklopedie zvířat. Všichni jsme se do práce vrhli s pravým uměleckým nadšením a výsledkem byly nádherné koláže, které jsme si mohli odnést na výzdobu třídy.”