5. A v knihovně

5. A v knihovně
Dne 15. 12. 2014 žáci 5. třídy navštívili Městskou knihovnu v Jindřichově Hradci. Zúčastnili se zde besedy na téma Vánoce ve světě. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací nejenom o tradičních zvycích a vánočních pokrmech v sousedních státech, ale i o tom, jak slaví Vánoce státy nacházející se na jiných kontinentech.
Mgr. Jiřina Kadlecová