Adventní sobota s KS Nova Domus

Komorní sbor Nova Domus opět velmi dobře reprezentoval o tomto adventním víkendu naši školu. V sobotu 9. 12. 2017 v 10 hodin zazpíval na vánočních trzích ve městě a v 11 hodin pak „konkuroval“ zpívající fontáně v Medicínském a obchodním centru ve sv. Floriánu.

Velké poděkování patří všem účinkujícím: Marušce Pachmannové, Aničce Tržilové, Terce Popprové, Sašence Plucarové, Tondovi a Honzíkovi Měkutovým, Ondrovi Bajerovi, Aničce Schmidtové, Kristýnce Votavové, Elišce Mikulíkové, Míše Mikulíkové, Barušce Častové, Kubovi Kümmelovi, Vikče Filípkové, Adéle Severové, Sašence Rešlové, Viky Urbánkové, Lukáši Filipovi, Aničce a Katce Leblovým, Christie Kalajové, Pepínce Smékalové, Natálce Maňourové.

Děkuji též rodičům zpěváků za ochotu a vstřícnost!

Mgr. Ivana Písařová

1876 1888 1890 1896 1897 1902 1905 1909 1911 1913 1915 1916