Byli jsme na semináři v muzeu fotografie

Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se žáci 7.A zúčastnili základního kurzu fotografování. Kurz byl v délce čtyři vyučovací hodiny a měl část teoretickou i praktickou. V praktické části byli žáci rozděleni do dvojic, měli zapůjčený fotoaparát, zvolili si téma a fotili. Na závěr lektor jejich fotografie posoudil, aby věděli, co nafotili správně a kde jsou chyby. V červnu chtějí žáci absolvovat další kurz – “Světlo ve fotografii”.

Mgr. I. Chmelíková