Části těla

V hodině prvouky se žáci první třídy naučili, ze kterých částí se skládá lidské tělo. Ve výtvarné výchově si každá skupina nejprve obkreslila svého spolužáka, vybarvila a postavičku správnými názvy polepila. Nakonec své nové kamarády pojmenovali. Všechny děti se práce zúčastnily s nadšením, což je vidět na obou obrázcích.

                                                                                                                           Autor: H. Dalíková