České a moravské koledy u seniorů

Tak jako v loňském adventním čase, tak i letos byl náš pěvecký sbor pozván do Pečovatelského domu U Nemocnice v Jindřichově Hradci, který spravuje Ledax o. p. s. Vždy rádi pozvání přijímáme a rádi chodíme zpívat k starším lidem, kteří nás pokaždé vřele přivítají, jsou vděční za naši návštěvu a ocení vystoupení, které si pro ně přichystáme. Pro tento rok jsme si připravili tradiční české a moravské koledy propojené slovem pastýřů, muzikantů, vesničanů, anděla, doplněné vypravěčem a malým scénáristou. Velice nás potěšilo, když si s námi senioři zazpívali. Společný zpěv vždy stmeluje!

Pro nás je pak důležité, a zvláště pro mladého člověka, uvidět život v reálném čase…

Mgr. I. Písařová

Se svými malovanými přáníčky k přání krásných Vánoc se připojily i “stonožkové” děti.

Děkujeme pěveckému sboru za jejich předání a přejeme všem krásné Vánoce!

Mgr. Lenka Hrubá