Česko zpívá koledy – 10. prosinec 2014

Již tradičně se oba naše pěvecké sbory zapojily do celostátní akce „Česko zpívá koledy“ s regionálním Deníkem. Do letošního repertoáru byly hlasováním vybrány tyto vánoční koledy a písně:
Nesem vám noviny
Narodil se Kristus Pán
Půjdem spolu do Betléma
Den přeslavný jest k nám přišel
Pásli ovce Valaši
Vánoce, Vánoce přicházejí
V hodinovém „předprogramu“ zazpíval i komorní sbor Nova Domus.
Všem vystupujícím zpěvákům děkujeme!
Poděkování patří též vždy vzornému pedagogickému dozoru paní učitelce Haně Krajícové!
Ivana Písařová