Informace pro žáky budoucích 1. tříd – zápis 2015

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2015/2016 se bude konat 27. ledna 2015 od 14. 00 hod. do 17. 30 hod.
Rodiče budou potřebovat s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Účast dítěte při zápisu je dle doporučení MŠMT nutná.


Citace doporučení:

“Organizace zápisů – doporučený postup
Zápisy probíhají na školách zpravidla v průběhu několika dní, v závislosti na velikosti školy.
Průběh zápisu k povinné školní docházce lze rozdělit na dvě části:
a) formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce;
b) motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.
Některé školy v současné době pojímají zápis jen jako formální záležitost, kdy dítě není přítomno zápisu ve škole a zápis tak postrádá svou motivační část.
Pro praxi škol doporučujeme, aby dítě bylo přítomno zápisu a mohlo dojít k vzájemnému seznámení dítěte a zákonných zástupců se školou a pedagogy. Je třeba konstatovat, že tento postup uplatňuje naprostá většina škol.”

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/doporuceni-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-docházce

Spádové obvody naší školy:

Ulice našeho města:

Denisova, Panská, Mládežnická, Růžová, Školní, Bezručova, Štítného, Svatojánská, Mlýnská, Karla Čapka, Rybniční, Komenského, Nábřeží Ladislava Stehny (Nábřežní), U Plovárny,

Vídeňská 1. část: od Vajgarského mostu až po č. p. 23 včetně (č. p. 2 – 16, 20, 23, 24 – 37, 126, 508)

Václavská 1. část od Vídeňské ulice až po ulici U nemocnice včetně č. p. 93 (č. p. 37 – 39, 17, 59, 60, 93 – 111, 128 – 131, 387, 544)

Nové Stavení, Karlov, Nežárecká, Pod Hradem, Za Kostelem, Dobrovského, náměstí Míru, Masarykovo náměstí, Balbínovo náměstí, U Samotníčku, Bratrská, Jemčinská, Jakubská, Na Palici, sídliště Pod Kasárny, Francouzská, Belgická, Anglická, Zahradní

Obce: Dolní Žďár a Lodhéřov

(Doplňující informace k zápisu naleznete v záložce – Informace pro rodiče.)