Chvála “Chvály zpěvu 2018”

Ještě jednou se na našich webových stránkách vracíme k hudebnímu svátku “Chvála zpěvu”, který pro nás již tradičně připravuje Mgr. Ivana Písařová se svými pěveckými sbory Nova Domus a Novadomáček.

Je mou milou povinností paní učitelce a všem účinkujícím vyjádřit poděkování a blahopřání ke skvělému výkonu, na který jsme si již zvykli a bereme jej za samozřejmost.

Samozřejmost to není. Je za tím schovaná nezměrná práce, trpělivost, námaha a neutuchající invence.

Celému sboru i paní učitelce děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme, aby se jim dařilo tak i nadále.

Mgr. Lenka Hrubá