Chvála zpěvu 2018

Ve středu 20. června 2018 proběhl v kostele sv. Jana Křtitele koncert dětských pěveckých sborů Chvála zpěvu. Tradičně byl tento koncert věnovaný Evropskému dni hudby.

Poděkování patří:

  •     všem účinkujícím za zodpovědnou a profesionálně odvedenou práci
  •     DPS Lyra se sbormistryní Mgr. Jindřiškou Bubnovou, která i přes vyskytnuvší se problémy (zlomená ruka) koncert neodřekla a s dětmi vystoupila s pečlivě připraveným programem
  •     Jakubu a Jiřímu Písařovým za skvělý zvuk
  •     vedení ZŠ Štítného za veškerou podporu
  •      Muzeu Jindřichohradecka jako spolupořadateli za propůjčení prostor kostela sv. Jana Křtitele
  •     všem, kteří se podíleli na zhotovení nového oblečení pro pěvecký sbor Nova Domus  (návrh, ušití, nezbytná finanční podpora)
  •     vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Hance Krajícové
  •     a v neposlední řadě všem, kteří se přišli na koncert podívat, poslechnout si dětský sborový zpěv a drží nám – účinkujícím vždy palce při vystoupení.

Děkuji všem za podporu!

Mgr. Ivana Písařová

2003 2006 2012 2016 2020 2022 2025