Chvála zpěvu – Evropský den hudby

Půl roku uběhlo jako voda a 14. června 2016 se opět uskutečnil koncert Chvála zpěvu věnovaný již tradičně v tuto dobu Evropskému dni hudby. Účinkovaly dětské pěvecké sbory Lyra ze ZŠ Hvězdárna pod vedením Mgr. Jindřišky Bubnové a oba naše Novadomáček a Nova Domus. V kostele sv. Jana Křtitele zazněly písně Jiřího Voskovce a Jana Wericha, Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, operka O šípkové Růžence, písně The Beatles a závěr byl věnován vzpomínce na Petra Nováka k jeho nedožitým 70tinám. Oba naše pěvecké sbory We Are The Champions od skupiny Queen zazpívaly odcházejícím deváťačkám – Aničce Urbánkové, Kláře Valáškové, Karolíně Ranglové a Katce Kupkové – a samozřejmě i všem přítomným posluchačům a návštěvníkům koncertu.

Chtěla bych poděkovat všem našim malým i velkým zpěvákům za vzornou reprezentaci školy po celý školní rok 2015/2016 a popřát jim prázdniny plné sluníčka, pohody, radosti a pěkných prázdninových písniček!

Dále bych chtěla touto cestou poděkovat našim bývalým žákům – Lucce Arnoštové, Lucce Kratochvílové, Katce Bednářové a Jakubu Masařovi, kteří jsou pěveckému sboru Nova Domus věrni a najdou si i při náročném studiu čas si s námi zazpívat!

A ještě velké poděkování patří Vítku Zemanovi za profesionální moderování celého koncertu a za kytarový doprovod. Těšíme se, Vítku, na další spolupráci!

Poslední díky patří i vedení naší školy za podporu v této záslužné činnosti!

Mgr. Ivana Písařová

_______________________________________________________________

Za vedení školy chceme poděkovat Mgr. Ivaně Písařové za profesionální výkon obou sborů a za její obětavost uskutečnit koncert i přesto, že si virové onemocnění nevybralo příliš vhodný termín  nástupu.

Děkujeme paní učitelce i dětem za vzornou reprezentaci školy. 

Vedení školy.