“Chvála zpěvu” opět potěšila

Jarní koncert “Chvála zpěvu”, který se uskutečnil 26. dubna 2023 v kostele sv. Jana Křtitele, přinesl svým návštěvníkům a věrným příznivcům dětského zpěvu vskutku nevšední zážitek.  Na koncertě vystoupila 3 pěvecká tělesa: dětský pěvecký sbor naší školy Novadomáček a Nova Domus pod vedením sbormistryně Mgr. Ivany Písařové a PiaRisté z Českých Budějovic pod vedením sbormistryně Mgr. Věry Kümmelové.
Děkujeme naší milé návštěvě za skvělé vystoupení a našim dětem za výbornou reprezentaci naší školy.
 
Poděkování patří taktéž naší paní učitelce Mgr. Ivaně Písařové,
která celou akci organizačně i technicky zajišťovala.
 
K úspěchu blahopřejeme!