Oznámení o přerušení provozu školní družiny v době hlavních prázdnin

Po projednání se zřizovatelem dne 3. dubna 2023 a v souladu s § 8 odst. 2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění přerušujeme v době od 1. července 2023 do 1. září 2023 provoz školní družiny při Základní škole Jindřichův Hradec I, Štítného 121.

 

Ing. Luděk Možíš

ředitel školy