Den dětí

V pátek 3. června 2022 připravily deváté ročníky Den dětí na téma Indiáni a jejich život pro žáky z 5. – 8. tříd. Žáci byli rozděleni do skupin s názvy indiánských kmenů. Se svými náčelníky – učiteli řešili různé úkoly, např. lov bizonů, střelba z luku, jízda na indiánském oři atd. Akce se vydařila a velký dík patří organizátorům – žákům devátých ročníků.

Mgr. Eva Vondrková, Mgr. Jiřina Kadlecová