Den dětí – sportem pro radost

Letošní Den dětí jsme oslavili již v pátek 31. 5. Žáci 9. třídy spolu se svojí třídní učitelkou si pro ostatní děti z 5. – 8. ročníku připravili zajímavý program. Všechny žáky nejdříve rozdělili do 10 skupin a ty pak se svými učiteli postupně prošli trasu od parku pod gymnáziem až na Zvěřinovu vyhlídku. Cestou na 8 stanovištích plnili různé sportovní a vědomostní úkoly a sbírali body za jejich splnění. Na závěr byly první dvě skupiny odměněny pizzou a velkým koláčem. Den se vydařil a všem se moc líbil.

Poděkování patří hlavně žákům 9. A, kteří vše zvládli na jedničku.

Mgr. Dana Hromádková