DPS Novadomáček zpíval dětem z mateřských škol

V průběhu měsíce října a listopadu 2014 do naší školy zavítalo na pozvání Mgr. Ivany Písařové přes 300 dětí z MŠ, kterým zazpíval DPS Novadomáček.
Děti z pěveckého sboru si připravily pro svá vystoupení operky Karkulku a Budulínka od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. První operka byla hraná jako divadlo a druhá zpívaná s využitím projekce a s malovanými obrázky Lenky Hrubé.
Rádi jsme přivítali malé hosty s paní učitelkami z jindřichohradeckých MŠ. Přijeli se na nás podívat i děti z Jarošova a Střížovic. Jak to konkrétně vypadalo?
22. 10. MŠ Jáchymova J. Hradec
23. 10. MŠ Jarošov n. N.
30. 10. ZŠ Jarošov n. N. a MŠ Růžová J. Hradec
13. 11. MŠ Röschova J. Hradec
20. 11. MŠ Střížovice, MŠ Pod Kasárny a MŠ Sládkova J. Hradec.

Vystoupení byla pro zpěváky, herce a sólisty náročná, zpívalo se 2x za sebou a připadali jsme si všichni v tu chvíli jako skuteční profesionálové!
Návštěva malých hostů s paní učitelkami byla zakončena prohlídkou školy, které se ujali žáci z 9. B jako „průvodci – mazáci“. Děti zhlédly školní jídelnu, školní družiny i třídy a konkrétní výuku na 1. stupni.
O tom, že se představení i návštěva školy líbila, svědčí i ohlasy dětí a paní učitelek z mateřských školek – viz citace dopisu:

V Jindřichově Hradci 10. 11. 2014
Děkujeme p. učitelce Písařové, pěveckému sboru „Novadomáček“ a dětem z 1. ZŠ za pěkné vystoupení a mnoho krásných zážitků. V roli hostitelů se o nás příkladně starali, provedli nás po celé škole, navštívili jsme i výuku ve třídách. Neméně nás potěšili i bývalí „školáčci“z naší MŠ, kteří se k nám hlásili a ochotně pomáhali s dětmi.
Na další spolupráci se těší děti a učitelky z 1. MŠ, Růžová ulice.

D. Valchová

Poděkování patří všem zpěvákům, sólistům, hercům, paním učitelkám z 1. stupně a „pomocnému personálu“.
Akce se opět vydařila a vynaložená práce s nácvikem sklidila své úspěchy!
Mgr. Ivana Písařová