Eon Energy Truck navštívil naší školu

Naší školu 29. 3 2016 navštívilo mobilní vzdělávací centrum misePlus+ se svým E.ON Energy Truckem. Vzhledem k tomu, že nemáme příhodný pozemek u naší školy, byli jsme nuceni požádat o povolení konání akce na náměstí Míru – ale celá akce stála za to!!!

Žáci našich 8. A 9. ročníků absolvovali se svými vyučujícími zajímavý program, kde si zopakovali druhy obnovitelných a neobnovitelných energetických zdrojů, vyzkoušeli si vlastní schopnosti koordinace přenosu světelného paprsku pomocí zrcadel, pokusili se rozpoznat jednotlivé přírodní zdroje dle produktů, které jsou z nich vyráběny – to vše v Energy Trucku.

Ve škole pak probíhala přednáška doplněná besedou o možnostech šetření elektrické energie v domácnostech, o výrobě elektřiny v „zelených elektrárnách“, o výhodách a nevýhodách výroby energie v jaderných a tepelných elektrárnách, o vlivu těžby neobnovitelných energetických zdrojů na životní prostředí.

Pro děti to byla možnost pozastavit se a zapřemýšlet nad současným konzumním způsobem života. Věříme, že tato akce přispěla k jejich ucelenějšímu přehledu o možnostech a způsobech výroby a šetření elektrické energie. Dárek firmy Eon (malý batůžek a zápisník pro každého žáka) jim zajisté tento pořad připomene.