Českoslovenští vojáci na bojištích 2. světové války

I letos přišel mezi žáky 9. ročníku Mgr. Vladislav Burian se svou přednáškou, kterou symbolicky spojil s neradostným březnovým datem našich dějin, a to zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Ve své prezentaci, bohaté na dobové dokumenty a fotografie, žáky provedl všemi místy, kde „Čechoslováci“ bojovali za svobodu svého národa a vlasti. Vyzdvihl pocit hrdosti a vděčnosti všem, kteří neváhali odejít  do nejistoty, mnohým z nich nebylo o moc více než našim deváťákům.

Přednáška byla obohacena o  zajímavé historky ze setkání s některými z veteránů 2. světové války. Ti nikdy nezapomněli zdůraznit, že povinností každého vlastence je bránit svou zemi v době jakéhokoliv ohrožení,  bez ohledu na překážky.

Poválečný komunistický režim se těmto lidem „odvděčil“  léty těžkého věznění. Potvrdilo se tak bohužel rčení, že každý dobrý skutek je po zásluze potrestán.

Mg. Marta Leblová

krokuskvet+Vlada_letci_031816_014_(1024x768) krokuskvet+Vlada_letci_031816_013_(1024x768) krokuskvet+Vlada_letci_031816_012_(1024x768) krokuskvet+Vlada_letci_031816_008_(1024x768)