Evropský den hudby

Koncert věnovaný Evropskému svátku hudby jsme oslavili zpěvem v kostele sv. Jana Křtitele. V úterý 13. června 2017 již tradičně vystoupily pěvecké sbory Novadomáček a Nova Domus z naší školy a Lyra ze ZŠ Hvězdárna pod vedením Mgr. Jindřišky Bubnové.

Zcela zaplněný kostel dětmi, rodiči a hosty měl možnost si poslechnout písničky s dětskými náměty, filmové a muzikálové písně.

I když nás tentokrát malinko pozlobila technika, předvedli všichni zpěváci velmi pěkné výkony a přistupovali k jednotlivým vystoupením zodpovědně a profesionálně.

Všem vystupujícím děkuji za vzornou reprezentaci svých škol a rodičům za skvělou celoroční spolupráci!

Mgr. Ivana Písařová

Fotografovala Mgr. Jiřina Kadlecová, Mgr. Lenka Hrubá

Náš pěvecký sbor předvedl opět vynikající výkon. Je třeba poděkovat všem dětem a jejich rodičům za spolupráci se školou během školního roku a zejména Mgr. Ivaně Písařové za neutuchající nápaditost a obětavost.

Vedení školy