Exkurze pro žáky 8. ročníků a jejich rodiče

Jihočeská hospodářská komora podporuje aktivity zaměřené k žákům 8. ročníků základních škol pro volbu budoucího studia. Pod záštitou Městského úřadu Jindřichův Hradec – odbor školství, mládeže a tělovýchovy organizuje exkurze pro žáky ZŠ zaměřené na poznání skutečné reality provozů průmyslových firem.

Součástí těchto exkurzí bude prohlídka jednotlivých provozů a setkání se zástupci vedení podniků a zástupci personálních oddělení.

V letošním roce by chtěli realizovat tyto exkurze pro vybrané žáky se zájmem o technická studia a zároveň nabízí možnost jejich rodičům se zúčastnit této exkurze.

Termín exkurze:  9. 6. 2016 od 8.30 hod.

V rámci exkurze budou navštíveny firmy: Pollmann CZ s.r.o., BTC s.r.o, Edscha s.r.o.