Informace ke stravování pro školní rok 2022/2023

     Strávníci – zákonní zástupci,  kteří se budou nově přihlašovat ke stravování, navštíví koncem srpna 2022, tj. od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022 v době od 8.00 do 12.00 hodin školní jídelnu, kde budou žáčci zaregistrováni v rejstříku strávníků, bude jim vydána přihláška ke stravování se složenkou na úhradu stravného na měsíc září 2022. V případě, že strávník nebude mít uhrazeno stravné, nelze mu vydat oběd.

     Nedílnou součástí přihlášky je souhlas s inkasem od příslušné banky k provádění inkas stravného nebo zřízení přes internetové bankovnictví. Přihlášku je nutno neprodleně vrátit zpět vedoucí školní jídelny, kde bude založena.

Zároveň bude prodán čip ke stravování v hodnotě Kč 115,–.

     Na základě vyhlášky MŠMT ČR o školním strav. č.107/2005 Sb. ze dne 25.2.2005 se mění zařazení do kategorií podle data narození (podle věku).

Věkové kategorie:

  1. Skupina strávníků 7 – 10 let cena oběda Kč 27,– (měsíční záloha Kč 810,–)
  2. Skupina strávníků 11 – 14 let cena oběda Kč 29,– (měsíční záloha Kč 870,–)

III. Skupina strávníků    15 a více let    cena oběda Kč 31,– (měsíční záloha Kč 930,–)

     Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle kategorií. 

     První záloha, tzv. jistina bude placena na měsíc září 2022, v dalších měsících se bude hradit pouze doplatek do výše jistiny, která bude ponížená o nevyčerpanou částku za měsíc uplynulý.

     Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1., září 2022. Strávníci si oběd na tento den přihlásí sami čipem do 31. 8., 2022 ve  školní  jídelně v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin nebo přes internet.

     Žáci, kteří ukončují školní docházku na základní škole nebo přechází na jinou školu, jsou automaticky vyřazeni z rejstříku strávníků a zároveň jim jsou vráceny přeplatky stravného.  

                                                        

                                                                                                          Zdeňka    K o r n a s o v á

                                                                                                            vedoucí školní jídelny