Informace ze školní družiny

Dne 1.9.2022 bude školní družina v provozu do 13.00 hod. 

Školné za žáka ve školní družině se od září 2022 zvyšuje na 150,- Kč.

Iva Horalová