Informační schůzka SRPDŠ

V úterý 12. 1. 2016 od 16.30 do 17.30 hod. se koná informační schůzka rodičů k pololetní klasifikaci.

Souběžně bude provedeno schválení přechodu sdružení  SRPDŠ na spolek, který zde potvrdíte svým podpisem. S navrhovanými stanovami se mohou rodiče seznámit na webových stránkách školy v sekci  SRPDŠ. Výbor SRPDŠ  se sejde po skončení schůzky v 17.30 hod. v počítačové učebně.