Jihočeský zvonek 2019 – část 2

Ve středu 24. 4. 2019 patřila učebna Hv na naší škole, opět po roce, dětskému zpěvu. Uskutečnil se zde již 33. ročník pěvecké soutěže Jihočeský zvonek pro žáky základních škol a víceletých gymnázií jindřichohradeckého regionu. Soutěže v sólovém a komorním zpěvu se zúčastnilo celkem 33 účinkujících z 12 škol Jindřichohradecka a zaznělo 51 písní. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. První 3 kategorie patřily lidovým písním, 4. kategorie byla věnována volnému stylu – moderním písním. Výkony soutěžících hodnotila porota podle daného bodového systému a účinkující se mohli podle svých pěveckých výkonů umístit ve zlatém, stříbrném nebo bronzovém pásmu. Úroveň letošního JZ byla velmi vysoká zvl. v I. a IV. kategorii.

Naši školu reprezentovalo 8 žáků a právem jim patří velká pochvala. Výsledek je skvělý.

Zlaté pásmo získali: Klára Vybíralová, Alexandra Plucarová, Jakub Kümmel.

Stříbrné pásmo: Jan Měkuta, Antonín Měkuta.

Bronzové pásmo: trio ve složení Alexandra Plucarová, Josefína Smejkalová a Viktorie Urbánková.

Pochvala patří i hudebnímu doprovodu Ondřeji Bajerovi. Děkuji paní Ivance Chmelíkové za vzorné napsání diplomů pro soutěžící a všem, kteří pomáhali při organizaci okresního kola JZ 2019. Poděkování patří i vedení školy za poskytnutí prostor na uskutečnění této soutěže.

Postupujícím Alexandře Plucarové a Jakubu Kümmelovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne 16. 5. 2019 ve Strakonicích!

Mgr. Ivana Písařová

Foto: Tereza Popprová