Jihočeský zvonek 2023

Ve středu 19. dubna 2023 hostila naše škola soutěžící okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Jedná se o soutěž žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v sólovém a komorním zpěvu. Soutěží se ve 4 věkových kategoriích a 4 oborech – sólo, duo, trio a kvarteto. Zpěváci v prvních třech kategoriích vybírají soutěžní repertoár z lidových písní, soutěžící ve čtvrté kategorii volí libovolné umělé skladby z oblasti klasické nebo populární hudby ať už s doprovodem nebo a capella.

 Naše žákyně byly velice úspěšné, získaly 2 zlatá a 2 stříbrná pásma.

Stříbrné pásmo obdržela Vanesa Bartošková (I. kategorie sólo) a Kateřina Konopová (III. kategorie sólo). Zlaté pásmo si vyzpívalo duo IV. kategorie ve složení Christie Kalajová a Josefína Smejkalová. Druhé  duo IV. kategorie Kateřina Konopová a Josefína Smejkalová získalo též zlaté pásmo a postoupilo do krajského kola ve Strakonicích, kde 12. května obdrželo ve velké konkurenci krásné stříbrné pásmo. Děkujeme též Christie Kalajové, která postupující doprovodila na djembe.

Všem našim soutěžícím gratulujeme k pěveckým úspěchům a děkujeme za reprezentaci naší školy!

Mgr. Ivana Písařová