Josef Vágner, Nova Domus a Novadomáček – vyprodaná “Střelnice”

Koncert populárního zpěváka Josefa Vágnera ve spolupráci s naším dětským pěveckým sborem Nova Domus a Novadomáček dopadl výborně. Střelnice byla zcela vyprodaná a ti, kteří se přišli “nakazit” vánoční pohodou udělali dobře.

Josef Vágner při vystoupení zazpíval své oblíbené písně a nádherně zahřál svým pojetím skladby “Ave Maria”. Velmi dobře komunikoval s dětmi a v průběhu koncertu je podporoval svou dobrou náladou a vstřícností, za což mu patří veliké poděkování.

Oba naše sbory – Nova Domus i Novadomáček předvedly též výkony, kterými se mohou pyšnit. Velký úspěch koncertu, spojený s poděkováním zpěváčků paní učitelce, byla zcela jistě nejlepší odměnou za vykonanou práci Mgr. Ivaně Písařové.

Všem účinkujícím patří poděkování za nádherné výkony a potěšení duše přítomných.

Děkujeme dětem a Mgr. Ivaně Písařové za skvělou reprezentaci naší školy.