Konečně si mohli společně zazpívat!

Náš školní sbor Nova Domus a Novadomáček nemohl po celou dobu omezení zpívat. Po dlouhé době (více jak rok) nastala ta chvíle. Podmínky zpěvu venku s rozestupy nezabránily první zkoušce části našeho sboru. Věříme, že se situace zlepší a celou školou bude opět znět krásný zpěv s hudebním doprovodem Mgr. Ivany Písařové.