Laboratorní práce z fyziky

8. 10. 2014 žáci 8. ročníků si v rámci laboratorních prací ověřovali zákony optiky. Je možné „zlomit“ světelný paprsek? Proč je naše oko nedokonalé? Zrcadlo, které mi „nesprávně“ ukazuje text a lupa, která mne zmenšuje…