Jablíčkohraní a výstava “Les”

Naši žáci a učitelé 1. stupně připravili další krásnou akci pro mateřskou školku. Třída 3. A s paní učitelkou S. Licehamrovou připravila hodinu “Jablíčkohraní”.
Třídy 2.A s paní učitelkou H. Krajícovou a  2. B s paní učitelkou Z. Anděrovou připravily výstavu “Les” v našich školních dílnách, do které přispěly svými výrobky a exponáty. Výstavu svými výtvory doplnily také ostatní třídy z 1. stupně, krásné přírodniny zajistili též něktří rodiče.Všem patří poděkování za jejich aktivitu. Výstava se velice líbila.