Lyžařský a snowboardový výcvik 7. a 8. tříd – 25.1.2015 – 30.1.2015

V posledním lednovém týdnu se žáci i členové učitelského sboru vydali na tradiční lyžařský a snowboardový kurz.

Naše škola již několik let jezdí do lyžařského areálu Benecka v Krkonoších. Toto středisko je absolutně vyhovující pro kvalitní výuku našich žáků. Před odjezdem byli žáci podrobně poučeni o bezpečnosti a pravidlech chování na horách, o základech první pomoci, dále také o základních lyžařských obloucích.

Víkend před odjezdem jsme bedlivě sledovali sněhové podmínky, jelikož v loňském roce byl tento výcvik kvůli špatným sněhovým podmínkám, i přes odklad, zrušen. Letos dostali možnost zúčastnit se ho i žáci 8. ročníků, volnou kapacitu v autobusu doplnili i 2 žáci z 9. ročníku. Celkem se kurzu zúčastnilo 37 žáků, pedagogický doprovod zahrnoval 3 pedagogy, 1 externího instruktora a zdravotnici z Červeného kříže z J. Hradce.

Cesta k Hotelu Diana proběhla bez problémů, žáci byli plni očekávání z nových zážitků z pobytu na horách a možná někteří měli i obavy z úplně prvního stání na lyžích.

Náplň kurzu byla jasná, dopolední i odpolední výcvik pod vedením vedoucích na několika různých svazích. Kromě samotné výuky kurz obsahoval i další zajímavé aktivity např. přednášku od příslušníka Horské služby s ukázkou vybavení, doplňková videoprojekce o snowboardingu, výšlap na rozhlednu Žalý (1 019 m. n. m.), večer se zábavnými hrami, které si pro ostatní připravili žáci sami. Poslední večer proběhl formou tanečních aktivit. V pátek jsme se museli s penzionem Diana rozloučit. Následoval úklid pokojů, naložení zavazadel do autobusu, který nás odvezl všechny v pořádku zpět domů na jih.

Kurz lze považovat za velmi vydařený, proběhl i vážnějších zdravotních problémů. Žáci byli k sobě i ostatním ohleduplní a rychle zlepšovali své lyžařské i snowboardové dovednosti. Závěrečné anonymní hodnocení kurzu od samotných žáků dopadlo jednohlasně jako pozitivní a z toho lze usoudit i jejich celkovou spokojenost. Věříme, že i příští školní rok bude kurz také tak příjemný a vypraví se nás do hor ještě více.

Mgr. Křiklánová Lenka

Autoři fotografií – Křiklánová, Brabec, Jirsa