Máme mistry republiky!!!!

Dne 20. 5. 2015 se konalo republikové finále soutěže “Hokejbal proti drogám”, ve kterém naši žáci vybojovali 1. místo.  Mistrovský titul získali žáci v kategorii 1. – 3. třídy ZŠ.

Všem žákům, kteří reprezentovali naší školu a vybojovali nádherné 1. místo, blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Poděkování patří také panu učiteli Mgr. Pavlu Davidovi za odborné vedení týmu, rodičům  a firmě Isosklo, spol. s. r. o. za podporu celé akce.