Masopustní rej

Pod názvem masopust se skrývá období od Tří králů až do začátku postní doby, které začíná Popeleční středou, letos 26. února 2020. Lidé se v tento čas veselili, hodovali, tancovali…

I my chceme podpořit kreativitu dětí v tvorbě originálních kostýmů a masek, dát jim možnost, aby se pobavily, zatancovaly si. Proto učitelský sbor pořádá pro žáky od 6. – 9. ročníků Masopustní rej ve středu 19. února 2020 od 15 hodin v tělocvičně školy.

Těšíme se, čím nás naši žáci překvapí.

Mgr. Eva Vondrková