Matematická olympiáda 5. tříd – podruhé

Tři žáci se stali úspěšnými řešiteli matematické olympiády tentokrát již okresního kola. Bohužel tím pro ně soutěž končí, z nějakého nepochopitelného důvodu nemá tato olympiáda krajské ani celorepublikové kolo.
Doufáme, že naše řešitele tento fakt neodradí ani v dalších letech a budeme je nadále vídat ve výsledkových listinách.

Úspěšní řešitelé:
Jakub Slechan 5. A
Eliška Sochorová 5. B
Anna Slavíková 5. B

Autorka: Mgr. Anna Kalivodová