Mikulášské bruslení

Dne 6. 12. proběhlo na naší škole tradiční “Mikulášské bruslení”.  Děti, které mohly bruslit, se vydováděly společně s čerty na zimním stadionu. Nebruslící děti o zábavu nepřišly. Věnovaly se sportovním aktivitám v tělocvičně, kde si je čerti opět našli.

Náš sportovní projektový den se opět vydařil.