Mikulášské bruslení

Dne 5. 12. 2018 se uskuteční tradiční “Mikulášské bruslení”.

Tohoto dne bude výuka uspořádána následovně:

1. – 4. třída bude končit výuku po 4. vyučovací hodině.

5. – 9. ročník bude končit výuku po 5. vyučovací hodině. 

Odpolední výuka se v tento den nekoná.