MŠ navštívila náš DPS

Hosté DPS Novadomáček

Ve čtvrtek 16. února 2017 hostil DPS Novadomáček děti z MŠ Sládkova v Jindřichově Hradci. Učebna hudební výchovy byla plná malých návštěvníků – vzorných posluchačů, možná i budoucích šikovných zpěváčků. Pěvecký sbor si pro tuto návštěvu připravil 2 operky od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Šípkovou Růženku a O dvanácti měsíčkách. Obě tyto zpívané hry byly doplněny obrázky – prezentací promítanou na interaktivní tabuli a další zvuková technika posloužila jako doprovod k vlastnímu zpěvu. Maximálně jsme tedy využili technické vybavení této odborné učebny.

Zpěváčci Novadomáčku předvedli výborné výkony, vzorně reprezentovali naši školu a patří jim za to zasloužená pochvala! Zvláštní poděkování si zaslouží všichni sólisté: Sašenka Plucarová, Jakub Slechan, Ondra Bajer, Honzík Měkuta, Karolínka Jakubčíková, Vikina Urbánková, Adéla Severová, Bruno J. Šulc, Míša Mikulíková, Eliška Mikulíková a KlárkaTupá.

Tentýž den odpoledne jsme měli možnost předvést reprízu operek i naší školní družině.

Mgr. Ivana Písařová