Na cestě k samostatnosti

V rámci oslav 100. výročí ČSR navštívily třídy 7. A a 8. A výstavu Na cestě k samostatnosti ve Státním okresním archivu v Jindřichově Hradci. Průvodcem výstavy jim byla pracovnice SOkA Mgr. Marta Leblová, která je svým odborným výkladem zasvětila do doby jim vzdálené (od roku 1914 do roku 1918). Žáci se dozvěděli o přídělovém systému, o válečných půjčkách, o čs. legiích ve Francii, Itálii, Rusku, byli seznámeni s paměťmi vojáků z Jindřichohradecka, s nejrůznějšími dokumenty – jako jsou vojenské knížky a kovové známky z francouzských legií, odznaky čs. legií, slovník konverzace na Rusi a v neposlední řadě i s různými verzemi naší hymny, včetně té Jindřichohradecké. Veškeré materiály použité na výstavě pocházely z místního archivu, místní historie a z vyprávění jindřichohradeckých pamětníků.

Mgr. Ivana Písařová

3501 3503 3505 3670 3672 3674 3676 3680 3681 3682