Přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou

Připomínáme žákům 9. ročníku, kteří zvažují podání přihlášky ke studiu na střední školu s talentovou zkouškou, aby dodali písemné podklady (přesný název střední školy, adresu střední školy, přesný název oboru, kód oboru) pro vyplnění přihlášky výchovné poradkyni nejpozději do 23. listopadu 2018. Po tomto termínu bude škola pouze potvrzovat přihlášky vyplněné zákonným zástupcem uchazeče.

Přihláška musí být doručena na vybranou střední školu do 30. listopadu 2018, některé školy vyžadují doplnit přihlášku potvrzením od lékaře.

Zápisové lístky na střední školy s talentovou zkouškou budou vydávány do konce měsíce listopadu 2018, na základě individuální domluvy se zákonným zástupcem žáka.

Mgr. Lenka Jelínková