Na naší škole proběhla “Noc s Andersenem”

V pátek 27. 3. 2015 se na naší škole uskutečnila 1. noc s Andersenem. Této akce se zúčastnilo cca 90 dětí z 1. stupně se svými vyučujícími – p. učitelkami Z. Anděrovou, S. Licehamrovou, J. Pavlíčkovou, E. Dvořákovou, P. Davidem. Akci jim pomáhala zajistit L. Jelínková a L. Hrubá.

Děti se nejdříve “ubytovaly” ve svých třídách a připravily si své “pelíšky” na spaní. Poté jsme se všichni vydali do tělocvičny školy, kde jsme si připravili provizorní “posluchárnu” a paní  L. Jelínková mohla začít s čtením pohádek pana Andersena. Všichni spořádaně a pozorně poslouchali. Po přečtení pohádek následovalo noční soutěžení. Skupinky dětí se pohybovaly noční školou po světýlkách a plnily zadané úkoly. Ti, kteří svou noční trasu školou vyplnili, mohli sledovat pohádky ve třídě. Po skončení noční hry jsme se shromáždili opět v tělocvičně školy, kde si děti měly ušít své polštářky na spaní. Polštářky si sice krásně vycpaly, doplnily i voňavou levandulí, málokdo si však s sebou vzal jehlu a nit. Nakonec měly paní učitelky plné ruce práce a závodily, která zašije polštářek nejdříve. (V sledovaném vzorku byla nejrychlejší p. učitelka Anděrová.)

Po zašití všech polštářků jsme se vrátili do svých tříd. Zbývalo ještě vyčistit zoubky, umýt se a jít spát. Mnozí se však před touto činností pořádně posilnili – jídla s sebou měli opravdu dost. Nakonec přišlo sladké spaní na voňavých polštářcích.

3. B měla svůj program odlišný. Společně navštívili hvězdárnu v J. Hradci, poté se vrátili do školy a připojili se čtením pohádek k Andersenovské noci.

Všem vyučujícím patří poděkování za náročnou přípravu  a zvládnutí celé akce.

Dětem patří poděkování za jejich nadšení, ochotu soutěžit a velmi slušné chování.

Mgr. Lenka Hrubá