Náměstí patří dětem

Ve středu 27. ledna 2016 vystoupil náš dětský pěvecký sbor Novadomáček na akci „Náměstí patří dětem“, kterou pořádalo Informační centrum pro mládež Jindřichův Hradec. Zazpívali jsme operku hodící se do tohoto zimního období O dvanácti měsíčkách.

Všem účinkujícím z Novadomáčku děkuji za vystoupení a poděkování patří i sólistům Adélce Rojkové, Saše Plucarové, Magdalence Pickové, Báře Častové, Jakubu Slechanovi, Toníkovi a Honzovi Měkutovým, Adélce Severové, Viky Urbánkové a Tereze Nosálové.

Škoda, že ozvučení nebylo na patřičné úrovni, na kterou jsme zvyklí!!!

(viz YouTube – Náměstí patří dětem 1)

Mgr. Ivana Písařová