Setkání s panem Hrabětem

Hudební pořad „Hudební nástroje od akustických po elektrické“ byl důstojnou tečkou

za uplynulým 1. pololetím školního roku 2015 – 2016. Uskutečnil se ve čtvrtek 28. ledna v tělocvičně naší školy a zhlédli ho žáci 1. i 2. stupně.

Pan Pavel Hrabě úžasným způsobem přenášel svou lásku k hudbě na všechny přítomné.

S dětmi si povídal, předvedl přivezené hudební nástroje, měl vše po technické stránce promyšlené a připravené. Z jednotlivých interpretací bylo vidět, že jde o výborného a zkušeného hráče na dechové nástroje, zejména interpreta na saxofon. Žáci se aktivně zapojovali do hry, zkusili si zahrát na akustický nástroj – saxofon, ale i na nástroje elektrické, kde podle svého hudebního citu improvizovali k danému hudebnímu podkladu.

Pořad měl i výchovné cíle, kdy kromě pozitivního vztahu k hudbě, kladného vztahu k věcem kolem nás, hodnotového měřítka k životu, zdůraznil i náročnou práci pedagogů.

Pane Hrabě, děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi v dalším hudebně vzdělávacím pořadu. Kvalitní hudbě a kvalitním výchovně vzdělávacím pořadům zdar!

Mgr. Ivana Písařová