Náš “Nova Domus” na “Svatomartinském hodování”

Náš pěvecký sbor Nova Domus opět úspěšně reprezentoval naší školu. Při svém vystoupení na “Svatomartinském hodování” na náměstí Míru dokázal, že i přesto, že s koncem loňského školního roku ukončila svou školní docházku řada jeho zpěváků, dokáže v krátkém čase připravit, nazkoušet a poté také předvést perfektní výkon. Za to patří poděkování dětem, které se akce zúčastnily a všem, kteří pomohli se zapůjčením a výrobou kostýmů. (Děkujeme také p. učitelce Anděrové za zapůjčení živé husy, které byl tímto prodloužen život.)

Hlavně je však třeba vyjádřit poděkování naší sbormistryni – Mgr. Ivaně Písařové.

Poděkování patří také našim “starým” členům sboru, kteří si při svém studiu na středních školách vždy rádi najdou čas, aby sboru svým zpěvem vypomohli.

Ke krásnému výkonu a úspěchu blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

(Na přiloženém odkazu naleznete další foto akce  – portál hradeczije.cz)

http://hradeczije.cz/fotila-amalie-svatomartinske-hodovani-na-namesti-miru/