Pohádková cesta – vyvrcholení pohádkového dne

Pohádkový den na 1. stupni završila pohádková cesta kolem “Jakuba” za soumraku. Děti měly za úkol projít pohádkovou cestu značenou svítícími kroužky a pohádkovými lampami (které samy dopoledne vytvářely). Na své cestě potkaly “Myslivce, včelku Máju, Křemílka, Vochomůrku, tajemnou svítící princeznu a černokněžníka Pokustona”.

Hlavním úkolem dětí bylo najít pohádkové dvojice a určit jejich pořadí na cestě. Pohádkové bytosti jim kladly obtížné otázky z oblasti pohádkové říše. Na konci byly děti za svůj výkon odměněny drobnou sladkostí.

Děkujeme všem vyučujícím za přípravu odpoledne, rodičům za trpělivost při čekání a dětem za znalost a přízeň našim pohádkám.