Naše škola byla oceněna – účastnili jsme se oslav 25. výročí založení “Stonožky”

Naše škola byla oceněna a pozvána na oslavy 25. výročí založení humanitárního hnutí “Stonožka”, se kterým spolupracujeme od počátků její existence. Oslav se účastnila Mgr. Lenka Hrubá, která patřila společně s Mgr. Ivankou Chmelíkovou mezi oceněné paní učitelky (za p. Chmelíkovou převzala její cenu v zastoupení). Z celé republiky bylo oceněno cca 46 pedagogů.)

Ceny předávali prezidentka hnutí „Stonožka“ paní Běla Jensen, J. Em. Dominik kardinál Duka OP, Genmjr. Josef Šíba , místopředseda senátu Přemysl Sobotka.

Po předávacím ceremoniálu se konalo setkání „stonožkových“ učitelů ve „Zvíkovecké kytičce“ na malé zahradní slavnosti.

Velké poděkování patří našim dětem, které nám pomáhají šířit dobré jméno naší školy a nezapomínají na to, že i malá pomoc může být velikou, když se dokážeme spojit a pomáhat společně.