Naši deváťáci v roli přednášejících

V pátek 22. 5. 2015 se v prostorách místní bývalé židovské synagogy konala vzpomínková akce k příležitosti 73. výročí transportu jindřichohradeckých Židů do Terezína. V komponovaném pořadu, který pořádal místní spolek Zikaron, se v roli přednášejících představili Rebeka Jechová a Veronika Šamanová z 9. A, Lucie Kratochvílová s Kateřinou Arnoštovou a Jakubem Masařem z 9. B. Žáci se zhostili úkolu velmi dobře a seznámili publikum s osudy dvou místních židovských rodin. Rebeka přečetla také svou povídku inspirovanou tématem holocaustu, s kterou se zúčastnila letošního ročníku soutěže vyhlášené Terezínskou iniciativou.

Dětem patří velký dík za jejich ochotu a čas strávený přípravou. Zároveň bych chtěla poděkovat i paní učitelce Ivaně Písařové a dětem ze sboru Nova Domus za důstojnou pěveckou tečku celé akce.

Mgr. Marta Leblová, vyučující dějepisu a předsedkyně spolku Zikaron