Návštěva Horáckého divadla v Jihlavě

Návštěva divadla patří vždy ke společenským událostem. Toho si byli vědomi žáci 9. ročníků, kteří v pátek 30. září ve slavnostním oblečení navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Zhlédli divadelní hru „Modrý pták“, jejímž autorem je nositel Nobelovy ceny, Belgičan Maurice Maeterlinca. Jedná se o snovou pouť dvou dětí chlapce Tyltyla a jeho malé sestry Mytyl za modrým ptákem štěstí. Oba malí poutníci dojdou poznání, že největší štěstí je láskyplný domov a snaha pomoci. Představení bylo nádherné a herci byli právem odměněni poledním „standing ovation“.

Poděkování paní učitelce Ivaně Písařové, která nejen zamluvila vstupenky, ale také zorganizovala odvoz do Jihlavy a zpět.

A také velká pochvala všem žákům 9. ročníků, kteří nejen svým oděvem, ale zejména příkladným chováním vzdali hold netradiční páteční výuce.

Mgr. Lenka Jelínková