Návštěva Policie ČR

Ve středu 29. 9. navštívila první třídy paní policistka a probrala s dětmi zásady bezpečnosti při pohybu na ulici, silnici a při jízdě na kole. Na závěr si děti zasoutěžily a za své správné odpovědi dostaly malé dárečky. Děkujeme Policii Jindřichův Hradec za zpestření hodiny Prvouky.

Autor: V. Chalupová