Noc s Andersenem

Noc z 21. 3. – 22. 3. 2019 byla na naší škole spojena se jménem nejznámějšího “pohádkáře” H. Ch. Andersena. Ve škole se rozhodlo poslouchat čtení pohádek a následně zde i přespat hned několik tříd najednou – byla to 2. B., 3. A, 3. B, 4. A, 4. B a 5. A. Paní učitelky připravily pro děti program – společný poslech pohádek. Mezi děti zavítal i sám pan Andersen a vyprávěl jim podrobnosti ze svého dětství. Po krátkém občerstvení, kterého měly děti z domova přichystaného opět “na celý týden”, se děti vydaly na noční procházku městem završenou cestou do sklepení našeho zámku. V něm měly splnit zadané úkoly a s nalezenými indiciemi se vrátily zpět do školy.  Po dalším čtení a sledování pohádek se konečně téměř všichni odebrali k spánku.

Poděkování patří všem žákům za slušné chování, žákům 9. ročníku a slečnám Nosálovým za pomoc při zajištění akce, vyučujícím za ochotu nocovat s dětmi ve škole a připravit pro ně program a hlavně správci našeho zámku Mgr. Janu Mikešovi za umožnění noční návštěvy zámku.