Nova Domus pomáhal nemocným

Náš školní pěvecký sbor Nova Domus mohl opět pomoci handicapovaným lidem. V sobotu 26. května 2018 zazpíval na Benefičním koncertu na podporu nemocných s roztroušenou sklerózou. Všichni zpěváci přistupovali k vystoupení velice zodpovědně. V půlhodinovém vystoupení, kde zazněly písně nejrůznějších žánrů od písní lidových až po moderní, předvedli výborný výkon. V krásném prostoru kaple Máří Magdaleny se skvěle zpívalo a sbor byl odměněn zaslouženým potleskem.

Velké poděkování patří: Marušce Pachmannové, Lucce Chalupové, Aničce Schmidtové, Jakubu Kümmelovi, Tondovi Měkutovi, Vikče Filípkové, Terce Popprové, Rendě Nohejlové, Katce Želáskové, Kristýnce Severové, Sašence Plucarové, Ondrovi Bajerovi, Honzíku Měkutovi, Nikole Kvasničkové, Báře Častové, Štěpánce Čadové, Julce Möhwaldové a Aničce Růžkové.

Velké dík patří i vždy vzornému pedagogickému dozoru Mgr. Hance Krajícové a samozřejmě rodičům za dopravení žáků na koncert a nepostradatelnou podporu při samotném vystoupení!

Mgr. Ivana Písařová

1920 1923 1930 1938 1947 1953 2690 2695