Spolupráce s Domem dětí

Publikoval Simona Licehamrová v

Děti ze školní družiny navštívily přírodovědné oddělení v domě dětí. Dozvěděly se mnohé zajímavosti ze života zvířat.

AUTOR: Karolina Kudličková